zoruna

zoruna,
zoruna,
ez aiz beiko ogasuna!
aurtzaroako irriak
negarrakin nasiak.
ofiaze
ots baten
gera ludira eltzen.
gazteak,
bularran
gure biotza sutan.
maitasunaren garra.
ordun damagu indarra.
ez da, ez,
a, bañan,
zoruna atsegiñetan.
badator
negua
itzaltzen gure sua.
zartzaroa… oroitza…
garbaia… eriotza…
a, ziñez,
zoruna,
ez aiz beiko ogasuna!