harrga + ol uz

harrga ol uz
harrga ol uz
2023-07-18
19:30
bilbo
espora espazioa
HARRGA: Harrgaren musika mugak zeharkatzen dituen izugarrikeriari buruzko gogoeta da. Errefuxiatuen estatu-politikaren zati handi baten helburua migrazioaren izugarrikeriak isilaraztea, zapaltzea edo ukatzea da. Mediterraneoko errugabetasun zuria beldurrezko eta biziraupeneko ikuskizun bihurtuz, Harrga diasporiako soinu-ibilbideak bahitzen saiatzen da. Gerra-makina nomada eta migrazio-trukerako eta -fluxurako espazioaren atal guztiak. Dali de Saint Paulek poetika eta politika nahasten ditu, frantsesez abestuz, darija eta ingeles pixka bat. Ttu egiten du suz eta amorruz, nahiz eta bere oinazezko aieneetan erruki ukigarri bat izan. Miguel Pradoren zarata amorfo eta bitxiaren diseinuarekin batera, musika industrial garaikidearen ikuspegi irakin eta guztiz anomaloa gogorarazten dute.
HARRGA: La música de Harrga es una meditación sobre el horror de lo que atraviesa las fronteras. Gran parte de la política estatal de refugiados tiene como objetivo silenciar, reprimir o negar los horrores de la migración. Convirtiendo la inocencia blanca en el Mediterráneo en un espectáculo de terror y supervivencia, Harrga intenta secuestrar las trayectorias sonoras diaspóricas. La máquina de guerra nómada y todos los enjambres del espacio de intercambio y flujo migratorio. Dali de Saint Paul mezcla poética y política, cantando en francés, darija y algo de inglés. Ella escupe con fuego y furia, aunque hay una compasión tangible en sus lamentos de dolor. Junto con el diseño de ruido amorfo y singular de Miguel Prado, evocan una visión hirviente y completamente anómala de la música industrial contemporánea.
image.png
harrga ol uz
harrga ol uz